L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages guanya la sentència de Fibracat

Divendres, 9 de març de 2018 a les 09:57

El jutjat contenciós administratiu número 10 de Barcelona ha donat la raó a l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i ha desestimat el recurs presentat per l’empresa ALTA TECNOLOGIA EN CIMUNICACIONES S.L. (Fibracat) respecte la liquidació tributària emesa per l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.

A l’abril de 2016 la societat mercantil ALTA TECNOLOGIA EN CIMUNICACIONS, S.L. va sol·licitar a l’Ajuntament l’aprovació del Pla de desplegament de l’estesa de fibra òptica en el municipi de Sant Fruitós de Bages. Després de la tramitació administrativa corresponent es va emetre liquidació tributària entenent que aquesta operació estava subjecta a ICIO en tant en quant operació subjecta a llicència urbanística i a la taxa corresponent derivada de l’aplicació de l’ordenança fiscal numero 7 reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local. No obstant, l’empresa va impugnar, primer en seu administrativa i després en seu contenciosa, la liquidació tributària emesa per l’Ajuntament entenent que aquesta no era ajustada a dret. Finalment el Jutjat contenciós administratiu 11 de Barcelona va emetre sentència de 19 de maig de 2017 desestimant les pretensions i declarant l’actuació de l’Ajuntament totalment ajustada a dret.

Recentment ha arribat a l’Ajuntament testimoniatge de la fermesa de la sentència, contra la qual no es pot interposar cap més recurs. Aquesta sentència posa de manifest que els passos es van fer bé per part de l’Ajuntament i buida de contingut totes les declaracions que des de Fibracat es van vessar en contra.

Darrera actualització: 09.03.2018 | 09:58