L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages paga al 91,20% dels seus proveïdors dins el termini legal de pagament

Dilluns, 13 de novembre de 2017 a les 12:27

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha pagat les factures del tercer trimestre del 2017 amb una mitjana de 6,12 dies, abonant d’aquesta manera la totalitat dels pagaments amb molta més antelació que els terminis que estableix la llei que són 30 dies.

Segons la Ordre HAP/2105/2012 de 1 d’octubre, per la que desenvolupa les obligacions de subministrament d’informació previstes a la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, s’estableix que les administracions publiques tenen 30 dies per aprovar les factures i 30 dies per efectuar els pagaments corresponents.

Durant el tercer trimestre del 2017 l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha pagat 783 factures dins de termini, abonant un total de 1.820.727,97€ als proveïdors municipals. Aquest fet és resultat de la bona gestió de l’àrea de Tresoreria Municipal.

Darrera actualització: 13.11.2017 | 12:28