L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages rebaixa l'IBI urbà i el rústic i aprova importants inversions en el pressupost municipal pel 2019

Dimecres, 31 d'octubre de 2018 a les 12:02

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha aprovat en el ple extraordinari d’ahir dimarts els dos punts de l’ordre del dia: el pressupost municipal per l’exercici 2019 i la modificació de les ordenances fiscals pel 2019.

El govern municipal ha presentat un pressupost que ascendeix a 10.773.211,56 €, la qual cosa suposa un increment de 690.246,89 € respecte l'exercici anterior, la qual cosa suposa alhora un 6,85 % més. Aquest increment es deu en part a la captació de subvencions de la Diputació de Barcelona. Aquestes subvencions provenen dels plans complementaris d’equipaments i del pla de modernització de polígons. Una altra part de l’augment d’inversions és possible gràcies a la liquidació de la totalitat dels préstecs al sector privat feta durant l’any 2018.

Pel que fa a despeses, es destaca de nou la disminució de la despesa en subministraments energètics enguany en 40.475 € (un 9% menys) on cal tenir en compte que ja es va disminuir 112.000 € l’exercici 2018. Això és fruit de les inversions en eficiència energètica i sostenibilitat engegades els darrers anys, com l’enllumenat led, les plaques fotovoltaiques, les calderes de biomassa, els vehicles elèctrics, etc.

Dels pressupostos del 2019 també en destaquen la minimització de les partides de despesa financera i d’amortització de capital degut al mínim endeutament que té l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages amb entitats bancàries, després d’haver amortitzat aquest any 2018 la totalitat dels préstecs contrets amb el sector privat. Així, les despeses financeres per interessos disminueix un 63,4%, passant dels 41.000 € a només 15.000 €; i els passius financers ( amortitzacions de préstecs) han baixat dels 489.500 € als 210.000 € (corresponents al sector públic), és a dir el 57,10% menys de despesa.

En general el pressupost municipal pel 2019 es caracteritza per l’ampliació de serveis respecte l’anterior exercici mantenint els que fins ara s’han realitzat. En aquest sentit cal destacar les noves partides que entre altres elements es destinaran a la construcció d’una rampa per accedir a la passera de La Rosaleda, a l’adequació d’un nou espai per a la comissaria de la policia local, a la compra d’un vehicle elèctric, la fase 2 dels edificis del camp de futbol, la nova gespa pel camp de futbol, la fase 2 del nou skateparc, el camí Ral i inversions en espais públics a Torruella, La Rosaleda i Pineda.

Un altre apartat que augmenta és el d’inversions previstes pel 2019, que serà de 2.229.358,83€ i que significa un augment del 39,72 % (633.785,20 € més) respecte aquest 2018.

Ordenances fiscals: baixen els impostos i les taxes alhora que augmenten les bonificacions

Pel què fa a les ordenances fiscals, és especialment rellevant la important baixada de l’IBI en un 3% a tots els rebuts, i de l’IBI rústic que baixa el 63%, tenint el tipus de gravamen mínim del 0,3. Cal recordar que l’IBI és una de les taxes que afecta de forma més directa als ciutadans. L’altra mesura destacada, a banda de la supressió de la taxa de guals (que no merita durant el 2018 i el 2019), és la disminució d’aquesta tarifa que passarà de 22,5 € a 11 € en el cas urbà i de 71 € 31€ en el cas industrial, tot i que com ja s’ha informat amb anterioritat, pel proper exercici 2019 tota la ciutadania que disposi d’un gual o el doni d’alta quedarà exempta d’abonar-ne la taxa corresponent.

També s’ha aprovat una exempció de la taxa per al mercat setmanal del dimecres i activitats ambulants a Torroella de Baix, el que es pretén provocar que hi hagi una potenciació del mercat de venta no sedentària en aquest barri. Alhora, per incentivar les activitats ambulants, les atraccions i fires que participin en actes organitzats per l’ajuntament obtindran unes bonificacions del 80 % per les atraccions situades en terrenys d’ús públic local i del 50 % per parades, barraques, casetes de venda, i ambulants destinades a la venda de productes alimentaris.

Les ordenances també contemplen que els habitatges que siguin més eficients en la seva construcció i obtinguin una certificació energètica A o B gaudiran d’una bonificació del 100% en la taxa de llicències d’obres.

Darrera actualització: 31.10.2018 | 12:03