Període mitjà de pagament a proveïdors

Període mitjà de pagament a proveïdors

Exercici 2017:

  • Primer trimestre -6,99
  • Segon trimestre -3,17
  • Tercer trimestre +6,12

* El període mitja de pagament pren com a data de referència el venciment del termini que preveu la llei per donar conformitat a les factures, que amb caràcter general és de 30 dies a partir de la seva presentació. Un valor negatiu significa que l'entitat ha efectuat el pagament abans que hagi vençut aquest termini.

Darrera actualització: 27.11.2017 | 01:57
Darrera actualització: 27.11.2017 | 01:57