Període mitjà de pagament a proveïdors

Període mitjà de pagament a proveïdors

Exercici 2016:

  • Primer trimestre -2,62
  • Segon trimestre +0,50
  • Tercer trimestre -2,21
  • Quart trimestre -14,09

* El període mitja de pagament pren com a data de referència el venciment del termini que preveu la llei per donar conformitat a les factures, que amb caràcter general és de 30 dies a partir de la seva presentació. Un valor negatiu significa que l'entitat ha efectuat el pagament abans que hagi vençut aquest termini.

Darrera actualització: 06.03.2017 | 12:00
Darrera actualització: 06.03.2017 | 12:00