Anunci d'aprovació inicial Reglament Consell d'Infants de Sant Fruitós de Bages

Divendres, 18 de gener de 2019 a les 13:17

El Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, en sessió del dia 10 de gener de 2019, va aprovar inicialment el Reglament del Consell d’Infants i sotmetre’l a informació pública pel termini de 30 dies.
El Reglament quedarà aprovat definitivament en el supòsit que no es formulin reclamacions o al·legacions en aquest termini.

Data oficial de publicació: CATCert

18 de gener de 2019 a les 13:29
Verificació dels arxius segellats en format XML
Darrera actualització: 18.01.2019 | 13:17