Ordenança municipal reguladora de guals per l'entrada i sortida de vehicles

Text original (aprovat per acord de Ple de 10 de desembre de 2014).

Data de publicació de l'aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona: 23 de febrer de 2015.

Darrera actualització: 11.03.2015 | 08:46