Ordenança núm. 35, d'estacionament regulat de vehicles a la via pública

Incorpora les modificacions aprovades per acord de Ple de data 10 de desembre de 2014 que ha estat objecte de publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 20 de febrer de 2015)

Dades de publicació a 20/02/2015

Darrera actualització: 20.02.2015 | 11:11