ANUNCI d'aprovació inicial Reglament d'ús i funcionament Biblioteca de Sant Fruitós de Bages

Dimecres, 3 de desembre de 2014 a les 09:48

ANUNCI d’aprovació inicial Reglament d'ús i funcionament Biblioteca de Sant Fruitós de Bages

El Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, celebrat el 12 de novembre de 2014, va aprovar inicialment el Reglament d’ús i funcionament de la Biblioteca municipal, acordant-se sotmetre l’acord i l’esmentat Reglament a informació pública per un període de 30 dies, a comptar des de l’endemà de la última publicació en el BOPB, i al DOGC per tal que les persones que ho considerin oportú puguin presentar al•legacions o reclamacions que estimin adients.

Al BOPB de 27 de novembre de 2014 i al DOGC núm. 6762 de 2 de desembre de 2014, es publiquen els anuncis corresponents, a l’aprovació inicial esmentada.

El Reglament s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’un nou acord, si durant el període d’exposició pública al que anteriorment s’ha fet referència, no es produeix cap reclamació o suggeriment.

L’ expedient estarà a disposició dels interessats a l’Àrea de Serveis a les Persones, situada al carrer Padró, 72-74 de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i dijous de 17 a 19 hores.

Data oficial de publicació: CATCert

3 de desembre de 2014 a les 09:38
Verificació dels arxius segellats en format XML
Darrera actualització: 03.12.2014 | 09:48