Aprovació definitiva del Reglament de participació ciutadana

Dimarts, 13 de setembre de 2016 a les 08:28

Al Butlletí Oficial de la Província, de data 19 d'agost de 2016, es dona publicitat a l'acord adoptat pel Ple de
l'Ajuntament, en sessió del dia 9 de juny de 2016, pel qual s'aprova definitivament el Reglament de Participació
Ciudatana, així com al seu Text íntegre.

Data oficial de publicació: CATCert

13 de setembre de 2016 a les 08:22
Verificació dels arxius segellats en format XML
Darrera actualització: 13.09.2016 | 08:28