Comunicació de transmissió de llicència o dels efectes d'una comunicació

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que transmet el corresponent títol (llicència o comunicació prèvia) que l’habilitava per exercir l’activitat.

Les llicències i els efectes que atorguen les comunicacions prèvies són transferibles mitjançant aquesta comunicació a l’Ajuntament, que serveix per acreditar la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència o la comunicació prèvia.

Termini de presentació:

La comunicació ha de formalitzar-se en el termini màxim d’un mes des que s’ha produït efectivament la transmissió.

Quin cost té:

La tramitació de la transmissió d'una llicència està subjecta a taxa segons Ordenança Fiscal núm. 22, en vigor.

Qui pot sol·licitar-ho:

Si és possible la formalitzen (la signen) conjuntament el transmitent i el nou adquirent del títol municipal que habilita per exercir l'activitat.
En cas d'actuar mitjançant representant legal s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Cal aportar:

  • Comunicació segons model normalitzat.
  • Declaració conjunta de transmissió de la titularitat de l’activitat, signada tant per l’antic titular com pel nou.
  • DNI del sol·licitant i/o representant
  • DNI de l'anterior titular i/o representant
  • En cas de societats, NIF i poders del representant
  • Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Reial Decret Llei 191/2011.
  • Qualsevol altra documentació que sigui exigible per la legislació aplicable a l’activitat.

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Àrea de Medi Ambient i Llicències d'activitats Adreça: Ctra. de Vic, 35-37 Telèfon: 93 878 97 00 Fax: 93 876 04 86 E-mail: mediambient@santfruitos.cat Web: www.santfruitos.cat Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h. i també els dijous de 17 a 19 h

Ajuntament - Servei d'Atenció al Ciutadà

Plaça de la Vila, 1 - 08272 Sant Fruitós de Bages - Barcelona
Obert: Dilluns a Divendres: de 9.00 a 14.00 hores Dijous: de 17.00 a 19.00 hores (excepte agost)
Telèfon: 93.878.97.00
Fax: 93.876.04.86
Lloc web: http://www.santfruitos.cat
Correu electrònic: ajuntament@santfruitos.cat
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 20.04.2017 | 10:03