Eleccions al parlament de Catalunya 2017

Convocatòria d'eleccions al Parlament de Catalunya (BOE de 28 d'octubre de 2017)

Real Decreto 946/2017, de 27 de octubre, de convocatoria de elecciones al Parlamento de Cataluña y de su disolución.

Decret d'alcaldia numero 2017-1265 de 31 d'ocubre.

Decret 2017-1265, sobre comunicació de llocs disponibles per a la col·locació gratuïta de cartells i els locals oficials i públics per la realització gratuïta d’actes de campanya electoral i CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE per la celebració de sorteig públic per la designació dels membres de les meses electorals (Eleccions al Parlament de Catalunya 2017)

Decret d'alcaldia 2017-1335 de 14 de novembre.

Decret 2017-1335, sobre esmena del decret núm. 2017-1265, de 31.10.17, de comunicació de llocs disponibles per a la col·locació gratuïta de cartells i els locals oficials i públics per la realització gratuïta d’actes de campanya electoral i convocatòria de sessió extraordinària del Ple per la celebració de sorteig públic per la designació dels membres de les meses electorals (Eleccions al Parlament de Catalunya 2017)

Sessió informativa als membres de les meses

Sessió informativa per als membres de les meses, que tindrà lloc el dia 18 de desembre a les 19:00 hores. 

Darrera actualització: 15.11.2017 | 01:37
Darrera actualització: 15.11.2017 | 01:37