Sol·licitud per contraure matrimoni civil a la Sala de Plens de l'Ajuntament

Com realitzar el tràmit:
Per formalitzar la reserva de l’ús de la sala de plens, haurà de presentar-se al registre de l’Ajuntament la documentació necessària.

L’òrgan responsable de la liquidació i recaptació de la taxa és la Tresoreria municipal.

El formulari disponible al següent enllaç conté la documentació necessària per fer la sol•licitud d’ambdós tràmits ( sol.licitud d’ús de la Sala de plens i model d’autoliquidació de la taxa ).

La normativa que regula la taxa es troba continguda a l’ordenança fiscal núm. 26, Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial d’instal.lacions municipals.

Per agilitzar el tràmit es recomana omplir els impresos amb lletra clara.

Quin cost té:

El preu del servei està especificat a l'ordenança Fiscal 26. Podeu trobar dita ordenança als documents adjunts.

Cal aportar:

  • Instància de sol·licitud de matrimoni civil a l’Ajuntament, on s’ha d’indicar el dia i hora reservats ( una còpia es farà arribar al registre civil per la seva unió a l’expedient).


  • Justificant del pagament de la taxa corresponent (una còpia es farà arribar al registre civil per la seva unió a l’expedient).

Canals de tramitació:

  • Presencial

Ajuntament - Servei d'Atenció al Ciutadà

Plaça de la Vila, 1 - 08272 Sant Fruitós de Bages - Barcelona
Obert: Dilluns a Divendres: de 9.00 a 14.00 hores Dijous: de 17.00 a 19.00 hores (excepte agost)
Telèfon: 93.878.97.00
Fax: 93.876.04.86
Lloc web: http://www.santfruitos.cat
Correu electrònic: ajuntament@santfruitos.cat
Veure situació en el mapa

Registre Civil

Carrer padró, 72-74 - 08272 Sant Fruitós de Bages - Barcelona
Obert: Dilluns a Divendres: de 9.00 a 14.00 hores Dijous: de 17.00 a 19.00 hores
Telèfon: 93 878 97 01
Lloc web: http://www.santfruitos.cat
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 27.03.2014 | 12:04