Urbanisme i habitatge

L’Àrea d’Urbanisme, Medi Ambient i Territori té cura del planejament i de la gestió urbanística del municipi, de les obres públiques, de les llicències d’obres i d’activitats, de la gestió de serveis municipals (manteniment de via pública, parcs i jardins, enllumenat, sanejament i subministrament d’aigua), i vetlla pel compliment i adequació de la normativa urbanística.

Notícies

Darrera actualització: 28.03.2014 | 11:20