Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Govern Municipal de Sant Fruitós de Bages presenta un pressupost orientat a donar cobertura a la pandèmia generada per la Covid-19

L'Equip de Govern portarà a aprovació el pressupost al Ple Municipal del pròxim 10 de desembre

El Govern Municipal de Sant Fruitós de Bages presenta, al Ple Municipal d'aquest mes de desembre, un pressupost que ascendeix a 11.514.581,62 €.


Aquest pressupost destaca pel seu vessant més social, volent donar resposta a les necessitats actuals i futures del municipi i dels seus habitants en un moment com l'actual. En aquest sentit el document s'ha elaborat tenint present la nova realitat econòmica i social i per tant, havent de refer propostes i projectes per adaptar-los a les noves necessitats. Tot i això, s'ha optat per una congelació o reducció dels principals impostos municipals i s'ha fet un gran exercici per tal de millorar l'eficàcia i l'eficiència en la gestió del dia a dia.


La reducció de les despeses ordinàries ha permès doblar la despesa en serveis socials, i augmentar els recursos per a la recuperació econòmica, un exercici que es considera imprescindible per a la recuperació social i econòmica Sant Fruitós de Bages.

Concretament, el capítol 4, destinat a les transferències corrents, augmenta un 12,41 % (520.409,60 €) atès que s'ha doblat l'import destinat a ajuts d'urgència social i s'ha previst un fons COVID pel teixit empresarial i la petita i mitjana empresa del municipi.

Pel que fa al capítol d'inversions, es presenta un pressupost de 2.464.262,79 €. Com a projectes més rellevants cal destacar les obres de construcció del nou casal d’entitats i jutjat de Pau, la urbanització de l'avinguda Girona, l'ampliació del Cementiri Municipal, la reforma dels vestidors del Pavelló d'Esports i la instal·lació de nova gespa artificial al Camp de Futbol.
Pel que fa al capítol de personal, es manté amb xifres similars a l'exercici anterior, però es canvien les prioritats i es preveu reforçar les àrees d'atenció a les persones i de seguretat ciutadana.

La Junta de Govern Local ja ha aprovat aquest projecte de pressupostos que s'exposaran en comissions informatives aquest dijous 3 de desembre de 2020, i un cop aprovats per Ple s’organitzarà una jornada explicativa oberta.