Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova per unanimitat les ordenances fiscals proposades pel Govern Municipal

L’Ajuntament congela els impostos ciutadans, baixa la taxa de guals i continua apostant per les energies renovables i les bonificacions per emprenedors.

El Ple celebrat aquest dimecres al vespre ha aprovat per unanimitat les ordenances fiscals per l’any 2020 a Sant Fruitós de Bages proposades pel Govern Municipal.

Pel què fa a l’Impost sobre Bens Immobles (IBI), aquest es congelarà. El ciutadà pagarà el mateix import que en el rebut de l’any anterior.

La proposta de modificació de la ordenança reguladora de guals inclou una ampliació dels metres pel mateix preu, passant de 3 m a 4 metres lineals i mantenint la quota (11 €/any) per a aparcaments en zones residencials, i passant de 3 a 6 metres lineals per les naus comercials o industrials, rebaixant la quota de 31 a 25 €/any. Pel què fa a les reserves d’espais de càrrega i descàrrega amb prohibició d’aparcament, s’ha regularitzat el text i establert una nova quota tarifària a la baixa per cada metre addicional. L’ocupació temporal baixa de 32 a 25€ i es contempla un temps de 6 hores per aquest preu.

Pel què fa a l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), es mantenen les quotes de l’any anterior i únicament es varia, de 25 a 30 anys, l’antiguitat per sol·licitar la bonificació del 100% dels vehicles antics, en consonància amb les polítiques de protecció del medi ambient.

Pel què fa als impostos inherents a les empreses (IAE) es proposa actualitzar la bonificació a aquelles que incrementin la seva plantilla amb treballadors amb contracte indefinit i les que implementin plans de transport cap als llocs de treball. Paral·lelament, i per tal de donar suport als empresaris que apliquen polítiques mediambientals, es continuarà bonificant la instal·lació de plaques d’aprofitament d’energia solar per l’autoconsum dels centres de treball.

Les ordenances també regulen una nova bonificació pels joves emprenedors (persones de menys de 36 anys o empreses de menys de 12 mesos d’existència) que passa del 30 al 80% sobre la taxa d’activitats. Recordem que continuen vigents les bonificacions d’un 90% per l’obertura d’una activitat al carrer Padró; d’un 50% per la implantació d’una activitat no existent prèviament al municipi i d’un 30% per l’obertura d’una segona seu al municipi de la mateixa activitat.

Les ordenances aprovades en el Ple d’aquest dimecres seran d’aplicació des del dia 1 de gener de 2020.