Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Els Ajuntaments de Sant Fruitós de Bages i Manresa sol·liciten a la Generalitat un Pla Director Urbanístic per l’àmbit de l’Agulla

La petició, aprovada per ple, també peticiona que sigui el Consorci Urbanístic de l’Agulla qui en redacti els treballs a realitzar.
Parc de l'Agulla
Parc de l'Agulla

El ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha donat el vistiplau per demanar a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat la formulació d’un Pla Director Urbanístic per a l’àmbit de l’Agulla i que s’encomanin els treballs de redacció d’aquest Pla al Consorci Urbanístic de l’Agulla.

Recordem que la Junta General del Consorci va formular, al novembre de 2018, una proposta d’Avanç de modificació del planejament urbanístic general de Manresa i de Sant Fruitós de Bages que va ser aprovada pels plens de desembre d’ambdós ajuntaments. Arrel d’aquest Avanç, es va determinar que era necessari formular un Pla Director en aquest àmbit ja que la zona compren 2 municipis, té abast supramunicipal i un planejament únic es considera la millor manera de plasmar les solucions contingudes en el document d’Avanç. Recordem que aquest Avanç acordat entre els dos municipis inclou com a novetats més destacades:

 

  • Manteniment com a sòl no urbanitzable els sòls destinats als sistemes d’espais lliures, sistemes viaris i de camins públics i equipaments.

 

  • Preveure com a sistemes d’espais lliures els terrenys que es consideren necessaris, a curt i llarg termini, per a l’assoliment dels objectius principals d’ampliació del parc de l’Agulla i qualificar com a sòl privat d’ús agrícola la resta, amb unes condicions que permetin garantir la preservació del paisatge i la seva correcta vinculació amb els espais lliures.

 

  • Preveure un àmbit de sòl urbanitzable per a la zona del tennis, incloent els terrenys necessaris per crear una bossa d’aparcament i un nou recorregut viari d’accés al parc, pel nord, entre el recinte del Club Tenis Manresa i la C-25 que millori la gestió de la mobilitat del propi equipament esportiu i possibiliti nous usos complementaris a l’oferta esportiva actual.

 

  • Preveure un àmbit de sòl urbanitzable per al desenvolupament residencial en baixa intensitat de l’àmbit del Camí de les Aigües i la inclusió dins del mateix àmbit dels terrenys situats al nord de la Parada –Ca la Rodona-, amb l’objectiu de destinar-los a sistema d’espais lliures.

 

  • Preveure un àmbit de sòl urbanitzable per al desenvolupament d’un equipament de piscines a l’aire lliure.

 

  • Preveure la possibilitat d’implantació de nous equipaments públics destinats al lleure, l’esport i la natura.