Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament proposa congelar els impostos ciutadans i bonificar les bones pràctiques de les empreses en les ordenances fiscals per l’any 2020

L’equip de govern municipal ha explicat als diferents grups municipals a l’oposició les principals propostes de modificació en les ordenances per tal de treballar-les conjuntament i portar-les a aprovació en un ple municipal durant el mes de novembre.
Imatge del carrer Padró
Imatge del carrer Padró

El Govern Municipal de Sant Fruitós de Bages proposa congelar els impostos que afecten a la ciutadania en les ordenances fiscals per l’any 2020.

Pel què fa a l’Impost sobre Bens Immobles (IBI), aquest es congelarà. El ciutadà pagarà el mateix import que el rebut de l’any anterior.

Pel què fa a l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), es mantenen les quotes de l’any anterior i únicament es varia, de 25 a 30 anys, l’antiguitat per sol·licitar la bonificació del 100% dels vehicles antics, en consonància amb les polítiques de protecció del medi ambient.

La proposta de modificació de la ordenança reguladora de guals inclou una ampliació dels metres pel mateix preu, passant de 3 m lineals a 4 metres i mantenint la quota (11 €/any) per a aparcaments en zones residencials, i passant de 3 a 6 metres lineals per les naus comercials o industrials, rebaixant la quota de 31 a 25 €/any. Pel què fa a les reserves d’espais de càrrega i descàrrega amb prohibició d’aparcament, s’ha regularitzat el text i establert una nova quota tarifària per cada metre addicional. L’ocupació temporal baixa de 32 a 25€ i es contempla un temps de 6 hores per aquest preu.

Pel què fa als impostos que afecten a les empreses (IAE) es proposa actualitzar la bonificació a aquelles que incrementin la seva plantilla amb treballadors amb contracte indefinit i les que implementin plans de transport cap als llocs de treball. Paral·lelament, i per tal de donar suport als empresaris que apliquen polítiques mediambientals, es continuarà bonificant la instal·lació de plaques d’aprofitament d’energia solar per l’autoconsum dels centres de treball.

Les ordenances proposades també regulen una nova bonificació pels joves emprenedors (persones de menys de 36 anys o empreses de menys de 12 mesos d’existència) que passa del 30 al 80% sobre la taxa d’activitats. Recordem que continuen vigents les bonificacions d’un 90% per l’obertura d’una activitat al carrer Padró; d’un 50% per la implantació d’una activitat no existent prèviament al municipi i d’un 30% per l’obertura d’una segona seu al municipi de la mateixa activitat.

Les ordenances fiscals pel 2020 també introdueixen com a novetat la seva aplicació per fraccions de temps o d’espai, amb la intenció de ser més justes pels ciutadans i que signifiquin un descens en els impostos a pagar.

L’equip de govern municipal ja ha mantingut una reunió aquest dilluns amb els diferents grups municipals per tal d’exposar les modificacions en les ordenances fiscals pel 2020 i s’ha programat una segona trobada el proper divendres dia 25 d’octubre per tal de poder comentar i treballar conjuntament aquestes modificacions abans de portar-les a l’aprovació per Ple durant el mes de novembre, amb la intenció que siguin d’aplicació des del dia 1 de gener de 2020.