Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Generalitat de Catalunya ha aprovat un ajut extraordinari per a treballadors per compte propi o aliè que hagin vist reduïts en un 30% els seus ingressos degut a la COVID 19

L’ajut extraordinari va destinat a alimentació, farmàcia i subministraments bàsics per a treballadors amb reducció del 30% dels seus ingressos i amb càrregues familiars degut a la Covid19.

Es tracta d'un ajut extraordinari de 200 euros que s'haurà de destinar a l'adquisició de productes d'alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics. L'objectiu és ajudar a la sostenibilitat econòmica de les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica arran de la crisi sanitària de la Covid-19.

Els grups que se’n poden beneficiar son els següents:

  • Treballadores per compte aliè afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació per força major, d'acord amb els supòsits previstos a l'article 22 del Reial Decret llei 8/2020.
  • Treballadores per compte aliè afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació per causes econòmiques, tècniques i de producció, d'acord amb els supòsits previstos a l'article 23 del Reial Decret llei 8/2020.
  • Treballadora per compte aliè, fixe discontinu, afectada per un ERTO d'acord amb el punt    6 de l'article 25 del Reial Decret llei 8/2020.
  • Treballadora per compte aliè afectada per l'extinció del contracte de treball.
  • Treballadora per compte propi amb suspensió o reducció de l'activitat econòmica.

El termini de presentació de sol·licituts és del 30 d'abril fins que s’exhaureixen els fons destinats a la prestació.

Com a requisits per cobrar aquesta prestació, els ingressos econòmics per part de la persona sol·licitant i tota la unitat familiar durant l’estat d’alarma han d’haver experimentat una reducció superior a aquest 30% respecte als ingressos mensuals acreditats el passat mes de febrer. A més, els ingressos durant els mesos de març i abril de 2020 han de ser de mitjana inferiors a 2.098,37 euros bruts mensuals.

La única manera de sol·licitar l’ajut és a través d’ internet. No cal adjuntar cap documentació al formulari de sol·licitud, que estarà disponible a través d’internet a partir del endemà de l’obertura del termini (però s’hauran de guardar els comprovants de compra de subministraments, alimentació i farmàcia per a posterior comprovació de la Generalitat):

https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/prestacio-extraordinaria-subministraments-basics-covid?category=

El Formulari excepcional  és per a persones que no tinguin ni puguin obtenir cap mecanisme de signatura electrònica, és exclusiu para aquelles persones que no disposen de cap certificat vàlid para poder signar la sol·licitud i no poden obtenir el idCAT Mòbil.

Les persones que disposen del certificat digital o que poden obtenir la idCAT Mòbil, obligatòriament han d’omplir i enviar el formulari amb signatura. Accés a  la idCat mòbil:

https://web.gencat.cat/es/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/#bloc2

Us fem arribar l’enllaç d’accés a preguntes més freqüents on explica els criteris, accés i clarifica dubtes respecte a alguns supòsits que us trobareu:

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/preguntes-mes-frequents/ajuts-socials/subministraments-basics/requisits-i-presentacio-de-lajut/index.html