Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages congela els tributs municipals i introdueix facilitats per a la gestió de la ciutadania

El Ple Municipal extraordinari de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, celebrat aquest dijous 3 de novembre, ha aprovat les noves ordenances fiscals per l'any 2023.

En un context de crisi econòmica on les famílies i les empreses estan veient clarament afectada la seva economia i amb les modificacions d'algunes normatives com la de residus, des de l'Ajuntament s'ha treballat per tal d'aprovar unes ordenances fiscals continuistes que segueixen tres línies bàsiques:

- Congelació de les taxes municipals.
- Modificacions de caràcter tècnic per adaptar-se a la legislació vigent.
- Modificacions per facilitar i simplificar la gestió de cara a la ciutadania.

Pel que fa a l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), aquest tribut es congela i inclou una modificació de la bonificació dels béns immobles en els quals s'hagin instal·lat sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric, limitant-la a 780€, depenent de la potència instal·lada. Aquesta modificació manté el màxim de la bonificació del 50% per als habitatges que implementin aquest nou sistema, però escalant-la en funció de la potència que ofereixin aquests dispositius.

Amb relació a la simplificació de la gestió dels tributs per la ciutadania, una de les principals modificacions suposarà que per tramitar la taxa sobre vehicles de tracció mecànica ja no serà necessari aportar la documentació acreditativa que un vehicle és de 0 emissions, ja que es disposa d'un registre amb aquesta documentació. En la mateixa línia, en la taxa de residus es canvia la gestió per tal de millorar els tràmits burocràtics i la gestió de la taxa. L'ordenança també incorpora com a data màxima el 30 de juny per a lliurar la documentació necessària per a optar al dret a les reduccions que es contemplen.

Pel que fa a la taxa de guals, s'ha introduït una nova tarifa que inclou les tasques de pintura i senyalització per a les zones de càrrega i descàrrega, amb un import escalat en funció dels metres que se sol·licitin i, per altra banda, també es recupera el tribut pels guals en carrers de polígons comercials o industrials. En aquesta mateixa línia, les ordenances per l'exercici 2023 també inclouen una exempció d'aquesta taxa pels immobles que es trobin dins l'àmbit d'actuació de la segona fase de les obres del carrer Padró.

Pel que fa a la taxa per a la retirada de vehicles, s'han adaptat els imports en consonància als de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener.