Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages presenta un pla estratègic per a la recuperació econòmica del municipi

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha elaborat el Pla de Recuperació Econòmica del municipi que té per objectiu promocionar i accelerar una nova economia futura i gestionar la urgència social present, causada per la pandèmia de la Covid-19.

Aquest document, que s’ha estat elaborant durant el darrer trimestre de 2020, ha anat introduint noves accions fruit de les demandes de la societat a mesura que ha anat variant la situació econòmica-social. En aquesta línia, aquest pla és un document obert que anirà a introduint noves solucions a les necessitats que puguin sorgir.

Les accions incloses en aquest document, que es desenvoluparan progressivament durant els pròxims 2 anys, versen sobre 3 eixos principals:

EIX I Reactivació Econòmica
- Oficina de recuperació econòmica
- Suport a les empreses
- Impuls de l'emprenedoria
- Revalorització d’allò local
- Promoció del municipi i el turisme local

EIX II Atenció a les persones
- Mesures d'atenció a les persones
- Ocupació, orientació i acompanyament
- Formació i alfabetització digital

EIX III Participació i transversalitat
- Coordinació interdepartamental
- Participació ciutadana i comunicació
- Seguiment i monitoratge

Els objectius principals d'aquest pla són doncs, la reactivació econòmica, la reorientació de les activitats per tal d'adaptar-les al nou context, la inserció laboral i l'autoocupació, alhora que es preserva el teixit empresarial ja existent, la conciliació laboral i la transformació i alfabetització digital.

Per tal de poder assolir els objectius del Pla, des del consistori es treballarà per tal d'oferir una atenció més personalitzada, amb metodologies més participatives i que englobin una visió transversal i alhora es reforçarà el model empresa-administració-ciutadà i s'actuarà de forma proactiva. Alhora es treballarà per establir sinergies amb la resta d'administracions.

En concret aquest Pla desgrana un total de 58 actuacions a desenvolupar en els propers anys.

Per tal de fer possible aquestes accions, el pressupost municipal per l'exercici 2021 ja contempla l'augment d'algunes de les partides econòmiques i se n'han creat noves per fer front a la recuperació.

VÍDEO-RESUM