Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament programa les estratègies i accions en polítiques d'habitatge al municipi fins al 2027

El document aprovat marca les directrius a seguir per donar resposta a les necessitats actuals en aquest àmbit.

L'Ajuntament  ha donat compte en el ple d'aquest mes de març del Programa d'Actuació Municipal d'Habitatge (PAMH), un document que defineix les estratègies i propostes a desenvolupar al municipi fins al 2027 per tal de facilitar a la ciutadania el dret a un habitatge digne i assequible. Aquesta és la primera vegada que es treballa de forma planificada al municipi en matèria d’habitatge.

Per a l'elaboració del pla s'ha realitzat prèviament una anàlisi de l'estat actual del municipi, tenint en compte múltiples factors com el context socioeconòmic de la població, el nombre i tipologia d'habitatges, les polítiques dutes a terme fins al moment, entre molts altres factors. D'aquesta diagnosi se n'han extret dades rellevants com per exemple que en els darrers anys s'ha vist reduïda la població jove, ha augmentat el cens d'habitatges buits, que es disposa d'una trentena d'habitatges en propietat de fons voltors o que els preus del lloguer es troben per sobre de la mitjana de la comarca.

Un cop duta a terme la diagnosi i detectades les problemàtiques, s'han definit com a principals objectius pels pròxims anys la creació d'habitatges protegits o a preus assequibles, el treball actiu per conèixer en profunditat l'estat del parc d'habitatge al municipi, i poder treballar per tal d'incentivar que els immobles buits estiguin al mercat, i fomentar la millora energètica en aquells on sigui necessari. A nivell intern també s’ha marcat com a objectiu consolidar una estructura municipal transversal per poder donar resposta de forma àgil a les necessitats en matèria d'habitatge.

Per fer possibles els objectius marcats, el pla preveu un seguit d'accions a executar des d'ara i fins al 2027 com són la creació d'un espai d'informació municipal en temes d'habitatge, la construcció de nous habitatges de protecció oficial, l’impuls d’ajuts per a la rehabilitació i millores en edificis, per tal de poder-los posar en borsa de lloguer assequible, i continuar treballant en la línia d'augmentar el parc d'habitatges municipals per a posar-los a disposició de la ciutadania.