Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Més de 700 persones s’impliquen en el procés participatiu sobre el Pla director urbanístic per a l’ampliació del parc de l’Agulla

El procés participatiu previ a la redacció del Pla director urbanístic (PDU) del Parc de l’Agulla, situat entre Manresa i Sant Fruitós de Bages, ha recollit 75 aportacions i suggeriments de 710 persones, tant individuals com representants d’associacions, ajuntaments i entitats, que s’han presentat avui en un acte al Palau Firal de Manresa. Aquestes aportacions, que han permès copsar les inquietuds i prioritats del territori, es tindran en compte ara a l’hora de redactar el document.

El PDU és un instrument de planificació supramunicipal, que dotarà els dos municipis d’un marc urbanístic i territorial conjunt per tal d’ordenar i ampliar el parc d’una manera ambientalment coherent, ajustada a les necessitats de les persones que l’utilitzen i interconnectada correctament amb els nuclis urbans que l’envolten, especialment els de Manresa i Sant Fruitós de Bages.

El procés participatiu va ser impulsat pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, conjuntament amb el Consorci urbanístic de l’Agulla i els ajuntaments de Manresa i de Sant Fruitós de Bages. Els seus objectius eren detectar les necessitats de la ciutadania i copsar la seva opinió sobre el paper i el disseny que hauria de tenir aquest gran espai obert i de lleure. Tots els suggeriments rebuts serviran per ajudar a redactar el PDU que es porti a aprovació inicial, al mateix temps que el procés serveix també per fer pedagogia sobre què són els plans directors urbanístics i l’abast que tenen.

Concretament, aquest nou Pla delimitarà amb detall els espais oberts; precisarà el desenvolupament urbanístic de cada municipi; identificarà els equipaments existents i reservarà el sòl necessari per als nous; incrementarà la protecció d’espais d’interès natural i de connectors, i millorarà la conservació dels recursos hídrics. Finalment, també farà compatible la qualitat del paisatge i del patrimoni cultural amb el seu ús públic i turístic.


Més de 700 participants

El procés participatiu es va iniciar amb dues sessions informatives els dies 10 i 17 de novembre de 2021 al Palau Firal de Manresa. Posteriorment, els dissabtes 20 i 27 de novembre, van tenir lloc dues passejades participatives pel Parc de l’Agulla que van servir per recollir les percepcions i opinions de les persones usuàries de l’espai. La darrera de les sessions obertes va ser el taller presencial del dia 1 de desembre.

En paral·lel a totes aquestes trobades, es va impulsar un treball amb els principals centres educatius implicats per donar veu a la gent jove, i ampliar així els punts de vista recollits. A més de les sessions presencials, el debat ha estat obert fins el 22 de desembre de 2021 al portal participa.gencat.cat, on les persones interessades han pogut visionar les sessions presencials gravades i fer les seves pròpies aportacions en línia. Així, s’han recollit 75 aportacions de 710 persones pels diferents canals del procés participatiu.

Per ordenar el debat, es va organitzar el procés al voltant de tres eixos: usos i activitats al parc; territori i paisatge, i mobilitat. A més, hi ha propostes que s’han classificat com a aspectes transversals, atès que afecten més d’un eix o no tenen a veure estrictament amb temes urbanístics. També s’han graduat les conclusions del procés en funció de si susciten un acord majoritari, un acord amb matisos, postures divergents o si són fruit d’aportacions puntuals. L’informe de conclusions està disponible per a la seva consulta íntegra al portal participa.gencat.cat des d’avui mateix.

Principals conclusions

Així, les principals conclusions del procés participatiu, per cada eix temàtic, són les següents:

1. Usos i activitats al parc

• Importància de l’equilibri entre els nous usos que s’hi puguin introduir i les activitats existents, especialment les agrícoles.
• Cal minimitzar l’impacte de les noves grans edificacions al parc, com ara una nova estació de tractament d’aigua potable (ETAP) o unes piscines a l’aire lliure.
• Les prioritats dels visitants són el gaudi de la natura i l’esport gratuït a l’aire lliure, i cal vetllar per la convivència amb les persones que viuen i treballen al parc
• Importància de mantenir les activitats i usos actuals, flexibilitzant alguns usos admesos a les edificacions existents.

2. Territori i paisatge
• Preservar i potenciar els valors ambientals i paisatgístics és un prioritat.
• El paisatge i el patrimoni tenen una dimensió quotidiana que cal preservar, sense necessàriament buscar un increment de visitants.
• Cal entendre l’agricultura com un valor patrimonial, paisatgístic i identitari.

3. Mobilitat
• És prioritari pacificar el trànsit a l’interior de l’àmbit de l’Agulla, garantint la viabilitat de les activitats i negocis actuals i la convivència entre els diferents modes de transport.
• Cal definir una nova xarxa de camins que faci compatible els usos lúdics amb els de les explotacions agràries existents.
• Integrar millor les grans infraestructures, vetllant especialment pel tractament de les vores del parc, l’aïllament acústic, la seguretat dels encreuaments amb els eixos cívics o els passos de fauna.
• La gestió i la dimensió que han de tenir els aparcaments són un dels reptes a resoldre, prioritzant el transport públic i la mobilitat descarbonitzada.

4. Aspectes transversals o que superen els àmbits urbanístics
• Impulsar accions de promoció de l’agricultura i dels valors del producte de proximitat.
• Definir polítiques agràries en benefici de les explotacions existents, amb especial atenció a l’horta de regadiu.
• Definir les fases i les inversions necessàries per desenvolupar el PDU.
• Millorar la senyalització dels passos de vianants i dels encreuaments de la carretera de Santpedor.
• Habilitar mesures de gestió del parc mentre es redacta el PDU.

Tramitació del PDU

Un cop tancat el procés participatiu, les administracions implicades tindran en compte les propostes per redactar el document que es portarà a aprovació inicial de la Comissió territorial d’urbanisme de la Catalunya Central. Posteriorment, s’obrirà el preceptiu període d’informació pública per a la ciutadania i entitats i d’audiència als ajuntaments afectats.
Amb les al·legacions que es rebin, es conformarà el document que la Comissió aprovarà provisionalment. Passarà llavors a la Comissió de Territori de Catalunya per al seu darrer vistiplau, el vicepresident el signarà i entrarà en vigor una vegada es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC).