Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Pas endavant cap a edificis més sostenibles

L’ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha sol·licitat la redacció dels projectes tècnics per l’estalvi energètic i econòmic del consum elèctric dels edificis de l’ajuntament, la biblioteca municipal i el centre cívic Nexe-espai de Cultura.

D’aquesta forma, es proveirà d’un projecte executiu per tenir sobre la taula a fi de potenciar la col·locació de plaques fotovoltaiques per tal de generar energia elèctrica, destinada a l’autoconsum.

Tenint en compte que el consum energètic en els equipaments representa una factura energètica important i que el preu de l’energia s’ha incrementat constantment en els darrers 10 anys, els projectes de millora del rendiment energètic i autosuficiència energètica signifiquen una opció d’estalvi econòmic i al mateix temps una reducció de les emissions de GEH associades a l’ús d’aquests equipaments. Aquest estudi té per objecte la redacció dels documents tècnics necessaris per a la licitació de tres instal·lacions fotovoltaiques per autoconsum a Sant Fruitós de Bages.

Aquest estudi està finançat per la Diputació de Barcelona a través del catàleg de serveis 2016 dins el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i es destinarà una partida de 4.477 € per tal que es redactin els projectes tècnics per determinar quin tipus de instal·lacions solars fotovoltaiques serien necessàries perquè aquests edificis produïssin l’energia necessària pel seu autoconsum. D’aquesta manera es disminuiria el consum elèctric de la xarxa de distribució i per tant també hi hauria una disminució de la facturació associada.

S’han escollit aquests edificis ja que disposen d’una alta demanda d’energia elèctrica pel seu funcionament i a la vegada disposen de cobertes planes que faciliten la instal·lació dels panells solars fotovoltaics.