Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sant Fruitós aconsegueix unificar tres zones amb diferent valor de repercussió cadastral perquè moltes famílies hagin de pagar menys d'Impost de Béns Immobles (IBI)

Les gestions que ha portat a terme l’Ajuntament de Sant Fruitós amb la Gerència Territorial del Cadastre a Barcelona permetran els propietaris de 3.233 immobles del nucli urbà es puguin beneficiar d’una reducció de l’Impost de Béns Immobles (IBI)

Això és possible a l’agrupar el valor de repercussió de les tres zones a les quals se’ls aplicava valors diferents, en una de sola. El valor de repercussió per metre quadrat que s’aplicarà a tota aquest nova gran zona és de 425,05 euros, el valor més baix que es pot aplicar respecte la ponència cadastral del 2004. L’Ajuntament porta a terme aquests dies una campanya per informar agents socials, veïnals i a la ciutadania de la nova situació.

En els darrers anys l’Ajuntament de Sant Fruitós havia buscat les fórmules legals per poder reduir aquest Impost de Béns Immobles. Per imperatius legals de l’Estat l’any 2012 s’havia hagut d’incrementar el tipus de gravamen del 0,45 que s’aplicava al municipi al 0,50, el qual la llei ha anat prorrogant la seva aplicació fins el 2015.

La cronologia i la conjuntura legal per aconseguir rebaixar l’IBI

Anys 2011-12
• Aplicació del reial decret-llei 20/2011, de 30 de desembre de 2011mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per la correcció del dèficit públic.
• L’Estat dicta increment del tipus de gravamen, en el cas de Sant Fruitós passa del 0,45 al 0,5 obligatòriament.
• És d’obligat compliment per part dels ajuntaments.
• Mesura extraordinària que afecta als exercicis 2012 i 2013.
• Primera visita al cadastre: L’Ajuntament de Sant Fruitós planteja diferents opcions: revisió, unificació al nucli, etc.

Anys 2012-13
• Llei 16/2012, de 27 de desembre. Nova redacció de l’art 32 TRLCI (text refós de la llei cadastre immobiliari)
• Flexibilització de l’actualització de valors cadastrals mitjançant coeficients aprovats per Llei de Pressupostos)
• Visita de l’Ajuntament a la Gerència Territorial del Cadastre per demanar ajustament coeficients (24/01/2013)

Anys 2013-14
• Llei 16/2013, de 29 d’octubre, prorroga pel 2014 i 2015 l’increment dels tipus de gravamen de l’IBI regulat abans per RDL 20/2011 de 30 de desembre.
• El tipus de gravamen 0,5% serà com a mínim fins 2015
• Fins el 2016 no es poden aplicar coeficients d'actualització de valors cadastrals. Per tant, No deixen moviment per l’Ajuntament de SFB
• Es demana fermament estudi unificació valors al nucli com a únic pas viable. Aquesta proposta tira endavant i permet que 3.233 immobles que hi ha al nucli urbà es beneficiïn de la reducció de l’IBI.

Regidoria d’Hisenda