Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sant Fruitós de Bages abaixa la plusvàlua, redueix la taxa del mercat municipal al 50%, congela la resta dels impostos i aprova el pressupost pel 2017

L’equip de govern ha aprovat inicialment el pressupost municipal per l’exercici 2017 i la modificació de les ordenances fiscals en el ple que s’ha celebrat aquest dijous 3 de novembre.

El govern municipal ha presentat un pressupost que ascendeix a 10.291.104,94€, el què suposa un increment 221.139,97€ respecte l’exercici anterior, que significa un augment del 2,20 % respecte l’any 2016, tot i la baixada d’impostos i taxes.

Aquest pressupost s’ha elaborat tenint en compte el manteniment i la millora dels serveis, la racionalització de la despesa, la consolidació de les inversions ja iniciades i la proposta de noves inversions.

Cal destacar un augment elevat de l’estalvi net previst en comparació al pressupost 2016, essent pel 2017 de 337.087,13 € el què significa un 1.104,25 % més respecte l’exercici anterior. Aquest és el marge de maniobra previst pel 2017 que té l’ajuntament pel finançament de les inversions amb recursos propis, és a dir, amb l’estalvi generat en despesa ordinària s’augmenta l’import destinat a inversions directes pel ciutadà. Una dada molt positiva.

Pel què fa al percentatge d’inversions, es preveu una partida d’1.974.797,84 €, que suposa un increment del 11,66 % respecte el 2016. Algunes de les inversions més destacades són les obres d’urbanització del carrer Padró, el projecte de revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), i l’anualitat pel 2017 de la passarel·la de la carretera de Berga.

Pel què fa al capítol 2 de despeses ordinàries hi ha una variació del 0,57 %, mantenint-se les despeses en serveis i incrementant la inversió. ( Veure Annex 2)
En quant a les ordenances fiscals, el govern municipal rebaixarà en un 2 % la plusvàlua, passant de 20% al 18%, i també ampliarà de forma generalitzada el rang de bonificació de la plusvàlua passant dels 60.000€ als 86.000€ el valor cadastral de tall per bonificar-se el 50% de l’impost. Per tant, a partir del 2017 el nombre d’immobles que es podran acollir a aquesta bonificació seran el 75% del padró aproximadament, al 2016 era del 53%.

Pel que fa a les taxes el govern municipal ha acordat enguany rebaixar les que s’han d’abonar per les parades del mercat municipal a la meitat, per tal de potenciar l’activitat als paradistes del mercat municipal que un cop finalitzades les obres s’instal·laran en la renovada plaça Onze de setembre.

De forma genèrica es congelen els impostos i taxes després de 2 anys de baixades en aquest sentit, sobretot de l’IBI.

 

Arxius Adjunts