Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sant Fruitós de Bages tanca l'exercici 2015 amb molt bons resultats econòmics

La liquidació de l’exercici del 2015 de l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages, posa de manifest que el consistori ha rebaixat l’endeutament i ha augmentat les inversions i el romanent de tresoreria.

La bona gestió econòmica duta a terme per l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages, ha permès reduir l’endeutament municipal un 3% respecte el període 2014. Amb aquesta reducció l’ajuntament pot mantenir els serveis de l’anterior període a banda de generar noves inversions necessàries pel municipi i pels ciutadans.
La liquidació de l’exercici del 2015 mostra que el consistori ha augmentat en un 27% el romanent de tresoreria respecte l’any 2014, passant a tenir més de 2,8M d’Euros, el que permetrà realitzar noves inversions sense haver de recorre a l’endeutament bancari. Aquestes xifres demostren que l’ajuntament és capaç de generar inversió i despesa pròpia.

En l’apartat d’ inversions cal destacar que han augmentat un 29,2% respecte el període anterior, fet que permetrà que es reverteixin els diners cap al ciutadà.
A banda, les xifres també posen de manifest que l’ajuntament ha estat més eficient en la despesa de serveis, ja que aquesta partida s’ha disminuït en un 6%.

En aquest mateix sentit, la Diputació de Barcelona ha emès un estudi de diagnosi econòmica i financera dels ajuntaments adherits a l’ens, on es destaca que l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages presenta unes xifres més bones que la mitjana. Per elaborar l'informe s’han tingut en compte 3 factors: l’equilibri econòmic, el romanent i l’endeutament.

De l’informe se’n desprèn que el consistori santfruitosenc supera a la mitjana, en positiu, en els 3 aspectes analitzats. L'objectiu d'aquest informe és el d'aportar elements per tal de vetllar per l'assoliment d'un adequat equilibri financer de cada ajuntament.