Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Eleccions Locals 2015

Convocatòria d'eleccions locals pel 24 de maig de 2015

Mitjançant Reial Decret 233/2015, de 30 de març ( publicat al BOE número 77, de 31 de març ) s'ha aprovat la convocatòria d'eleccions locals que es celebraran el dia 24 de maig de 2015.

Amb aquestes eleccions s'escolliran els regidors del municipi de conformitat amb el règim electoral vigent .

Mitjançant els enllaços que incorpora aquesta pàgina es pot tenir accés a les web informatives habilitades pels següents organismes:

- Ministeri d'Interior ( Portal Eleccions Locals 2015 / informació electoral )

- Oficina del Cens Electoral  (INE)

- Junta Electoral Central

  - Calendari electoral

 


Seccions electorals, locals i meses

Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de data 6 d'abril de 2015 s’ha publicat la relació de seccions electorals, locals i meses que es faran servir a les Eleccions Locals 2015 (veure imatge adjunta).

 


Servei de consulta del cens electoral (fins 13 d'abril de 2015 - TERMINI FINALITZAT)

En relació amb la convocatòria d’eleccions locals que es celebraran el dia 24 de maig de 2015 s’informa que fins el 13 d’abril es trobarà disponible el servei de consulta de les llistes electorals.

La consulta es realitzarà per mitjans informàtics i la podran realitzar les persones interessades prèvia identificació (amb DNI, passaport o permís de conduir on aparegui la fotografia del titular).

En el cas dels no espanyols, caldrà la targeta d’identitat d’estranger.

Per ciutadans de la Unió Europea, Noruega i Islàndia, es pot admetre un document d’identitat oficial del seu país d’origen.

Per fer ús d’aquest servei els interessats es poden adreçar a l’àrea d’atenció al públic municipal, ubicada a Carretera de Vic, núm. 35-37, en el següent horari:

- De dilluns a divendres: de 09:00 a 14:00
- Dijous: de 17:00 a 19:00

TERMINI FINALITZAT

Resolució de reclamacions

A partir d'avui ( 17 d'abril de 2015 ) restent exposades per la seva consulta al taulell d'edictes municipals les relacions de reclamacions estimades i desestimades tramesa per l'Oficina del Cens Electoral.

 


Junta Electoral de Zona de Manresa i Junta Electoral Provincial de Barcelona

Dades de contacte i servei d'atenció de la:

- Junta Electoral de Zona de Manresa

Seu: carrer Arbonés, 29-39

08240 - Manresa

Telèfon: 936930435 / 936930489.
Fax: 936930455 / 936930482
Correu electrònic: manresa.deganat@xij.gencat.cat

  - Junta Electoral Provincial de Barcelona

Província: Barcelona
Seu: Ronda de Sant Pere, nº 41- 5º
08010 – BARCELONA
Horaris: Dilluns a Divendres: 10-13h /16,30h-19h Dissabte:10-13h
Telèfon: 932317894 Telèfon 2 932319884  Fax 932318777

  Directoris publicat per la Junta Electoral Central: Juntes Electorals Provincials / Juntes Electorals de Zona

 


Publicació de candidatures

La Junta Electoral de Zona de Manresa publica al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) la relació de candidatures que concorren a les eleccions municipals:

- Candidatures presentades: BOPB de 22 d'abril de 2015

- Candidatures proclamades: BOPB de 28 d'abril de 2015

 


Membres de les meses electorals

El nomenament dels integrans de la mesa electoral és competència de cada Ajuntament, i s'escullen pel Ple municipal mitjançant sorteig públic fent servir qualsevol procediment aleatori o mecanisme a l'atzar.

Aquest sorteig es realitza entre la totalitat de persones censades en la secció que tinguin menys de 70 anys i sapigan llegir i escriure. A partir dels 65 anys d'edat es podrà manifestar la renúncia en el termini de 7 dies. Restaran exclosos aquells que asoleixin la majoria d'edat en el termini que va des de la formació de les llistes electorals i la votació.

El President o Presidenta han de tenir el títol de Batxiller o el de Formació Professional de segon grau, o, subsidiariament, el de Graduat Escolar o equivalent.

Es designaran dos suplents per cada membre de la mesa electoral (dos per cada un dels vocals, i dos més pel president o presidenta de la mesa).

Per les eleccions del 24 de maig de 2015 s'ha convocat Ple extraordinari pel dilluns 27 d'abril de 2015, a les 13:00 hores, al saló de sessions de la Casa de la Vila als efectes de la realització del sorteig públic per designació dels presidents i vocals, titulars i suplents, que han de formar les meses.

Als designats pel Ple municipal se'ls notifica la seva condició de membres de la mesa durant els tres dies següents al sorteig, tot i que, si es produeix més tard, el retard no serà causa invalidant de la designació.

Resolució de secretaria de 13 d'abril de 2015 (acceptació de la delegació efectuada per la presidenta de la Junta Electoral de Zona de Manresa per la signatura de les comunicacions als designats per sorteig com membre de les meses electorals): veure apartat DOCUMENTACIÓ .

Manual per als Membres de les Meses Electorals: català / castellà .

 


Impediments i excuses pels càrrecs de president i vocal de les meses electorals

A formular davant la Junta Electoral de Zona de Manresa (deganat dels Jutjats de Manresa) a partir de la recepció de la notificació de la designació com a membre de la mesa.

Termini per presentar excuses:

- Les persones designades poden presentar excusa en el termini de 7 dies naturals des de la notificació.

Lloc per la presentació d’excuses:

- Les excuses s’han de presentar de forma presencial davant la Junta Electoral de Zona de Manresa (oficina del Deganat dels Jutjats de Manresa, carrer Arbonés, núm. 28-29, de Manresa)

IMPORTANT: segons la informació facilitada per part de la Junta Electoral de Zona de Manresa,  el termini de presentació d’al·legacions es de set dies naturals a partir de la notificació del nomenament.

Es por fer de forma presencial al Deganat de Manresa, per fax 936930455 o bé per correu electrònic: manresa.deganat@xij.gencat.cat (adreça de correu electrònic corregida per la Junta Electoral de Zona en data 11 de maig).

A l'apartat documentació s'incorporen els models per la formulació d'excuses facilitats per la Junta Electoral de Zona.

Horari per la presentació d’excuses:

- de 09:00 a 14:30 hores, de dilluns a divendres.

Telèfons de contacte i fax dela Junta Electoral de Zona de Manresa:

Telèfon: 936930435 / 93 693 04 00 / 936930489.
Fax: 936930455 / 936930482

(Si per causes excepcionals es fa per fax igualment s’ha de presentar l’escrit original a l’oficina del Deganat).

A efectes informatius respecte al tipus d’excuses que es poden formular es poden consultar els següents documents:

- Instrucció 6/2011 , de 28 d’abril, de la Junta Electoral Central que interpreta l’article 27.3 de la Llei orgànica del règim electoral general, sobre impediments i excuses pels càrrecs de president i vocal de les meses electorals (BOE núm. 103 de 30/04/2011) 

- Instrucció 2/2014 , d'11 de desembre, de la Junta Electoral Central, de modificació de la Instrucció 6/2011, de 28 d'abril, d'interpretació de l'article 27.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, sobre impediments i excuses justificades pels càrrecs de president i vocal de les meses electorals (BOE núm. 307, de 20/12/2014).

 


Sessió informativa adreçada als mebres de les meses electorals (titulars i suplents)


DIJOUS 21 DE MAIG DE 2015 A LES 19:00 HORES AL NEXE - CASAL DE CULTURA
(Plaça Alfred Figueras, s/n - Sant Fruitós de Bages)

El dia 21 de maig de 2015 es durà a terme una sessió informativa adreçada a les persones que han resultat escollides com titulars i suplents pels càrrec de president i vocal de les meses electorals per participar a la convocatòria d’eleccions locals que es celebraran el 24 de maig.

En aquesta sessió s’informarà sobre el desenvolupament de la jornada electoral i les tasques que corresponen realitzar als membres de les meses. També s’informarà sobre l’operatiu municipal habilitat per realitzar tasques de suport a l’administració electoral i podran formular-se els dubtes i preguntes que es puguin tenir.

 


Dades de participació publicades pel Ministeri d'Interior

El Ministeri d'Interior publica a través de la web  http://www.resultadoslocales2015.interior.es dades sobre el procés electoral corresponents a participació segons avanços i resultats provisionals.

Respecte al municipi de Sant Fruitós de Bages es poden consultar les dades de participació al següent enllaç: dades 18:12 .

Segons les dades publicades, respecte a un cens total de 6.275 electors hi ha una participació del 45,61 % segons les dades recopilades a les 18:12 hores (l'any 2011, en aquest segon avanç de participació, el percentatge de participació era del 39,79 %).


Resultats provisionals publicats pel Ministeri d'Interior

A la pàgina web del Ministeri d'Interior es publiquen els resultats provisionals de les eleccions locals 2015 corresponents al municipi de Sant Fruitós de Bages amb el 100% escrutat ( enllaç ).

 Segons les dades publicades aquesta és la distribució de regidors:

Gent Fent Poble (1.270 vots): 5 regidors

Convergència i Unió (954 vots): 4 regidors

Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (602 vots): 2 regidors

Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (470 vots): 2 regidors

 

Sense regidors per no assolir el mínim del 5%:

Partit Popular: 100 vots

Alternativa per Sant Fruitós - Entesa: 81 vots

Plataforma per Catalunya: 51 vots

 

Com a documents adjunts es troben disponibles les dades de vot per mesa electoral i la distribució de regidors (a partir de la informació publicada pel ministeri).

Arxius Adjunts