Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Tècnic/a superior Arquitecte/a (3)

Publicacions al BOP, DOGC i BOE realitzades, període presentació d'instàncies suspés per l'estat d'alarma disposat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març. El termini s'obrirà un cop aixecat l'estat d'alarma, donant publicitat al tauler d'edictes i la seu electrònica.

Arxius Adjunts