Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Alta al padró municipal d'habitants

Com realitzar el tràmit:
- Alta al Padró Municipal d'Habitants per canvi de residència de persones procedents d'un altre municipi de l'Estat espanyol o procedents d'altres països.
- Alta al Padró Municipal d'Habitants per naixement.

 

Observacions:
- En cas de no poder fer el tràmit per qualsevol motiu (dades incorrectes, situacions que afectin la normativa de menors del Padró d'Habitants, situacions padronals que impedeixin la realització del tràmit) l'Ajuntament us pot demanar que realitzeu el tràmit presencialment i que porteu la documentació original.

- Si prové d'un altre municipi de l'Estat Espanyol no cal comunicar la baixa a l'ajuntament d'origen donat que es tramitarà automàticament d'ofici.

 

QUAN?:
Durant tot l'any.


TEMPS DE TRAMITACIÓ:
La tramitació és immediata a partir de la recepció i validació de la documentació en el servei municipal.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona major d'edat.

Cal aportar:

 •  Documents identificatius de la/les persona/es que es donen d'alta (original i fotocòpia):

  - Espanyols: DNI.
  - Estrangers de la Comunitat Europea: Passaport.
  - Estrangers d'altres països: passaport o permís de residència.
  - Menors d'edat: llibre de família o DNI.
  - Document acreditatiu de l'habitatge d'empadronament:
  Escriptura o contracte de lloguer de la persona que es vol empadronar.
  Titular de l'habitatge, que s'ha de personar a les oficines municipals.

Canals de tramitació:

 •  Presencial