Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Canvi de domicili al padró municipal d'habitants

Com realitzar el tràmit:
Modificació de la residència al Padró Municipal d'Habitants per canvi de domicili dins del mateix municipi.

 

Observacions:
En cas de no poder fer el tràmit per qualsevol motiu (dades incorrectes, situacions que afectin la normativa de menors del Padró d'Habitants, situacions padronals que impedeixin la realització del tràmit) l'Ajuntament us pot demanar que realitzeu el tràmit presencialment i que porteu la documentació original.

 

QUAN?:
Durant tot l'any.


TEMPS DE TRAMITACIÓ:
La tramitació és immediata a partir de la recepció i validació de la documentació en el servei municipal.

Quin cost té:

Gratuït.

Qui pot sol·licitar-ho:

- Qualsevol persona major d'edat que estigui empadronada al municipi. (Les persones majors de 16 anys són emancipades i a nivell de padró d'habitants poden actuar com a majors d'edat. Els menors d'edat casats també tenen la condició d'emancipats.) 

- Qualsevol persona major d'edat que actuï, degudament autoritzada, en representació d'un habitant del municipi.

Cal aportar:

 •  Documents identificatius de la/les persona/es que realitzen el canvi de domicili (original o fotocòpia):

  - Espanyols: DNI, passaport o permís de conduir.
  - Estrangers de la Comunitat Europea: targeta d'estranger, passaport o document d'identitat del país.
  - Estrangers d'altres països: passaport o permís de residència.
  - Menors d'edat casats: a més, llibre de família.

 •  Document acreditatiu de l'habitatge d'empadronament:

  - Escriptura de propietat o contracte de lloguer.
  - Cal que la persona que autoritzi es presenti a l'Ajuntament per fer el tràmit juntament amb la persona que es vol empadronar.

Canals de tramitació:

 

 •  Presencial