Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Declaració responsable d'habitatge d'ús turístic

És règim d'intervenció pel qual les persones que, essent propietàries d'un habitatge, en cedeixen l'ús a tercers en condicions d'immediata disponibilitat per a una estada de temporada, en règim de lloguer o sota qualsevol altra forma que impliqui contraprestació econòmica, han de comunicar-ho prèviament a l'administració.

Quin cost té:

La tramitació està subjecta a taxa segons Ordenança Fiscal núm. 22, en vigor.

Qui pot sol·licitar-ho:

Aquelles persones que, essent propietàries d'un habitatge, en cedeixen l'ús a tercers en condicions d'immediata disponibilitat per a una estada de temporada, en règim de lloguer o sota qualsevol altra forma que impliqui contraprestació econòmica, han de comunicar-ho prèviament a l'administració. 

Els cessionaris no poden convertir l'habitatge en llur domicili principal ni secundari.

Canals de tramitació:

  •  Presencial

Arxius Adjunts