Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

HI.06 - Domiciliació de tributs, taxes i preus públics

 

 

Nom del tràmit:

Domiciliació de tributs, taxes i preus públics

Descripció:

Aquest tràmit permet sol·licitar el pagament d'impostos, taxes i preus públics a través del compte d'una entitat financera, així com la baixa o modificació de la domiciliació bancària existent.

Organisme competent:

Ens davant del qual es dirigeix la petició.

Àrea tramitadora:

Oficina d’Atenció al Ciutadà (EI12)

Classificació temàtica:

Hisenda/impostos

Qui el pot demanar:

La persona interessada o representant, legal o voluntària, degudament acreditat/da.

Canals de tramitació:

Estan obligats a l'ús del canal electrònic en les seves relacions amb les Administracions Públiques, els subjectes de l'art. 14.2 de la Llei 39/2015, així com aquells que s'estableixi reglamentàriament.

Tel: de l'Organisme de Gestió tributària 902 123 623. Per a d'altres conceptes, trucar al 93 878 97 00 de l'Ajuntament.

Període de l’any en què es pot demanar:

Durant tot l'any.

Termini de la sol·licitud:

No n'hi ha, no obstant cal tenir en compte que depenent de la data de la sol·licitud i el calendari fiscal de l'ens local tindrà efecte per al pagament actual o per als posteriors.

Requisits previs:

Cal complir els requisits següents:

· Disposar d'un número de compte bancari.

· Ser el titular de l'impost, taxa o preu públic.

Preu/ taxa

Gratuït

Dades i documents a aportar:

Dades identificatives de la persona interessada (física - DNI, NIE o passaport o jurídica-NIF) o bé dades i autorització de la persona que la representi. En el cas de la tramitació electrònica la identificació es podrà fer utilitzant un certificat electrònic.

Identificació del rebut a domiciliar.

Dades bancàries.

Normativa:

Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de recaptació.

Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini de resolució:

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Silenci administratiu:

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

 

Tramitar ara