Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Llicències i comunicacions urbanístiques

LLICÈNCIES TIPUS A

El règim de llicències tipus A és aquell en el qual el títol administratiu legitimador de l’actuació és, en tot cas, una llicència i requereix preceptivament un projecte facultatiu com a part de la documentació pel seu atorgament, circumstància aquesta que determina el termini per resoldre i notificar.

LLICÈNCIES TIPUS B

El règim de llicències tipus B és aquell en el qual el títol administratiu legitimador de l’actuació és, en tot cas, una llicència i no requereix preceptivament un projecte facultatiu com a part de la documentació pel seu atorgament, sinó que en virtut d’aquesta ordenança, s’exigeix només una documentació descriptiva i gràfica de l’actuació. Per tant, en aquest règim de llicències el termini per resoldre o notificar serà el dels procediments de llicència en els quals no es requereix projecte facultatiu.

COMUNICACIÓ PRÈVIA TIPUS C

El règim de comunicació tipus C és aquell en el qual el títol administratiu legitimador de l’actuació és, en tot cas, una comunicació i es requereix de la documentació específica que per cada tipus s’indicarà.

COMUNICACIÓ PRÈVIA TIPUS D

El règim de comunicació tipus consisteix en la subjecció a un comunicació prèvia de caràcter simplificat, en raó a l’escassa entitat de l’actuació, i que pot realitzar-se sempre mitjançant una tramitació assistida en la qual, voluntàriament, el comunicat complimenta la seva comunicació amb l’assistència d’un funcionari, el qual valida, al mateix temps, la correcció tècnica de l’activitat comunicada, sense que això suposo cal declaració sobre la legalitat de l’actuació que materialment acabi realitzant-se.

Arxius Adjunts