Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Procediment d'atorgament d'autoritzacions per a l'exercici de la venda no sedentària en els llocs vacants dels mercats municipals de venda no sedentària

NORMATIVA.

- Bases complementàries per a l'atorgament de les autoritzacions de venda no sedentària als mercats setmanals de Sant Fruitós de Bages (Sant Fruitós de Bages i Torroella de Baix).

- Ordenança municipal reguladora dels mercats setmanal de venda no sedentària. (publicada  BOP el 24/052017- Model tipus. BOP de 01/08/2016-, modificació BOP de 25/04/2019).

- Ordenança fiscal núm. 14, reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic. (Butlletí Oficial de la Província de 21 de desembre de 2018).

- Llei 18/2017, de 1 d’ agost, de comerç, serveis i fires.

- Decret 162/2015 de 14 de juliol de venda no sedentària en mercats de marxants.

- Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals.

CANALS DE TRAMITACIÓ.

Telemàtica

Presencial

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

- Sol·licitud per participar a la convocatòria d’autorització d’una parada dels mercats de venda no sedentària  de Sant Fruitós de Bages. 

- Declaració responsable del participant en la convocatòria d’autorització d’una parada del mercat no sedentari de Sant Fruitós de Bages

 

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA.

 

- Ordenança municipal reguladora dels mercats setmanal de venda no sedentària.

Arxius Adjunts