Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sol·licitud de bonificació de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals

Sol·licitud de bonificació de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals per aquells ciutadans que figurin al padró de la taxa d'escombraries que reuneixin un o més dels requisits següents:

- Condició de família nombrosa o monoparental (Bonificació del 15%)

- Condició d’establiment i/o activitat acollit a acord de prevenció i minimització de residus amb l’Ajuntament (Bonificació del 10%)

- Ús de la deixalleria amb material no reciclable als contenidors municipals i de recollida selectiva (Bonificaicó de fins al 25% en funció del número de segells de la deixalleria aportats) ( tràmit presencial)

- Condició d'alta al padró de Compostaires de l'Ajuntament (Bonificació del 25%)

Nota: Les bonificacions són acumulables fins a un percentatge màxim de bonificació del 50%, per tots els conceptes que puguin ser aplicables a un mateix contribuent. Els tràmits es podran fer telemàtics, excepte l'ús de la deixalleria, que caldrà aportar les tarjetes originals.

 

Normativa:
Ordenança fiscal núm. 29 reguladora de les taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals.

 Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel que s’aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comuns dels procediments d’aplicació dels tributs (BOE núm. 213, de 5 de setembre de 2007)

 

Termini de presentació:

En el cas de la bonificació per ús de la deixalleria, la data límit per la presentació de la sol·licitud és l’últim dia hàbil del mes de febrer de la anualitat en que s’aplicarà la bonificació. En la resta de bonificacions, consultar.

Quin cost té:

Sense cost.

Quan es dóna resposta:

Les bonificacions aprovades favorablement es donaran per notificades a través de l'aprovació del padró d'escombraries. Les bonificacions denegades es notificaran individualment al peticionari.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol ciutadà de Sant Fruitós de Bages que consti d'alta al padró d'escombraries municipal.

Cal aportar:

  •  Imprès de sol·licitud.

Canals de tramitació:

  •  Presencial

Arxius Adjunts