Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sol·licitud de permisos per encendre el foc

És el tràmit mitjançant el qual es sol·licita autorització per a la realització d'activitats amb risc d'incendi forestal i comunicació de crema.

Autorització de crema. Entre el 15 de març de 2016 i el 15 d'octubre de 2016
Comunicació de crema. Entre el 16 d’octubre de 2016 i el 14 de març de 2017

 

Com realitzar el tràmit:

Per obtenir l'autorització per encendre foc caldrà omplir el model de sol·licitud que us podeu descarregar en l'apartat i adreçar-lo a l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, que el trametrà a l'Oficina comarcal de Medi Ambient que donarà, si s'escau, la corresponent autorització, en la qual s'establirà el dia i l'hora en què s'haurà de realitzar la crema i les mesures que s'han d'observar per tal d'evitar el perill d'incendi.

 

Normativa

D'acord amb el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, han entrat en vigor restriccions previstes al seu article 15 per al període comprès entre el 15 de març i el 15 d'octubre.

Per tant, en els terrenys forestals siguin o no poblats d'espècies arbòries i a la franja de 500 metres que els envolta, en el període comprès entre el 15 de març i el 15 d'octubre, resta prohibit:

a) Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat sigui quina sigui la seva finalitat. Especialment no es podrà:

    - Cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria.

    - Fer focs d'esbarjo. Queda exclosa de la prohibició dintre de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mataguspires.

    - Fer foc per a activitats relacionades amb l'apicultura.

b) Llençar objectes encesos.

c) Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.

d) Llençar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc.

e) La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

 

Per norma, a partir del dia 15 de març i fins el 15 d'octubre cal autorització del DAAM, per poder realitzar qualsevol activitat que contingui la utilització de foc (Decret 64/1995).

Per tal d'homogeneitzar els criteris per l'atorgació de les autoritzacions corresponents, cal establir uns criteris generals de funcionament. Així, les sol·licituds d'autorització per encendre foc caldran que compleixin els requisits següents:

 • Caldrà presentar les sol·licituds per encendre foc amb una antelació mínima de 10 dies a l'inici del foc (presentada al registre del DAMM, c/ Prudenci Comellas, 4-6 de Manresa. Horari de registre de dilluns a dijous de 9:00 a 17:30 i divendres de 9:00 a 15:00) - Tel. 93 877 50 12.
 • Les sol·licituds per realitzar cremes de restes vegetals (poda, treballs forestals, restes agrícoles, etc.), caldran que es registrin amb el segell de l'Ajuntament de la població on es vulgui realitzar el foc.
 • Els focs d'esbarjo a particulars (calçotades, costellades, arrossades, etc.) queden prohibides a particulars (Decret 64/1995).
 • Els focs d'esbarjo per entitats, associacions o assimilables, legalment registrades, podran fer aquests tipus de focs sempre que la sol·licitud vagi acompanyada d'un escrit de l'Ajuntament de la població on es vulgui realitzar el foc on indiqui que NO existeix cap impediment per part de l'Ajuntament per tal es realitzi el foc.
 • Si la sol·licitud la realitza directament l'Ajuntament, no caldrà aquesta part del tràmit.
 • Qualsevol sol·licitud que es presenti, haurà de dur els mitjans d'extinció què es disposa i OBLIGATÒRIAMENT UN NÚMERO DE TELÈFON MÒBIL per poder avisar en cas de denegacions d'autoritzacions per situacions meteorològiques adverses.

 

Condicions generals per encendre foc

 1. Si el/la propietari/ària del terreny revoca el permís per encendre foc, l'autorització queda anul·lada.
 2. La persona sol·licitant es responsabilitza de qualsevol falta o dany que es produeixi mentre fa el foc.
 3. La persona sol·licitant no s'ha d'apartar del foc mentre duri i s'ha d'assegurar que ha quedat apagat del tot quan se'n vagi (és a dir, s'ha d'assegurar que el foc no es revifarà sota cap circumstància).
 4. Els agents rurals poden imposar condicions de seguretat complementàries.
 5. Cal recordar la necessitat de fer la crema amb coneixement del Pla Alfa vigent. El nivell de Pla Alfa és un indicador del perill d'incendi forestal que s'actualitza diàriament, al voltant de les 09:00 del matí, i només extraordinàriament en qualsevol altre moment del dia. El nivell de risc del Pla Alfa està relacionat amb el mapa de predicció del perill d'incendi forestal elaborat també pel Departament de Medi Ambient i Habitatge i consultable a l'adreça http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/incendis/mapa_risc.jsp.

 

Mesures preventives obligatòries

 1. Hi ha d'haver sempre una persona responsable d'atendre el foc, la qual ha de mantenir una vigilància constant.
 2. Si el foc creix amb flames de més de 3 metres per un excés de combustible, cal apagar-lo immediatament.
 3. A més de no encendre el foc amb vent superior a 10 km/h, caldrà apagar-lo immediatament si comença a bufar un cop encès.
 4. A les finques properes a les autopistes, carreteres o vies fèrries, la crema s'ha de suspendre si el fum perjudica la seguretat viària.
 5. Cal apagar el foc fins a estar ben segur que ni fumeja ni hi queda gens de brasa. No s'abandonarà el lloc fins després d'apagar completament el foc.

Observacions:
Més informació: Departament de Medi Ambient.

Cal aportar:

 •  Imprès de sol.licitud d'autorització per fer foc en terrenys forestals de Catalunya i a la franja de 500 metres que els envolta, d'acord amb el decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.

Canals de tramitació:

Arxius Adjunts