Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sol·licitud de targeta d'aparcament individual per a persones amb discapacitat

Què és?

La targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat és el document acreditatiu del dret de les persones amb discapacitat que tenen mobilitat reduïda per parar o estacionar el seu vehicle tan a prop com sigui possible del punt d’accés o de destinació

Qui ho pot sol•licitar?

Existeixen dues modalitats de titular:

1.- Titular conductor:

Poden ser titular de la targeta d’aparcament les persones amb certificat de discapacitat que superin el barem de mobilitat reduïda i condueixin un vehicle.

2.- Titular no conductor:

També poden ser titular de la targeta d’aparcament:
- Les persones amb discapacitat que superin el barem de mobilitat, majors de 3 anys i que no condueixin.
- Les persones amb discapacitat que superin el barem de mobilitat, menors de 3 anys que depenen d’aparells tècnics imprescindibles per a les seves funcions vitals de manera continuada.
- Persones amb una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0.1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus

Com es pot tramitar?

Presencialment. Tràmit assistit ( TA10 )
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
Àrea d’Atenció a les Persones
Carrer Padró, 72
08272

Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores. Dijous de 17:00 a 19:00 hores

Documentació que cal aportar:

- Imprès de sol•licitud facilitat per l’ajuntament.
- Fotocòpia del DNI del/la titular.
- Una fotografia tipus carnet de la persona titular de la targeta
- En cas de titular conductor/a, fotocòpia del permís de conduir
- Certificat del Servei de Valoració i Orientació que acrediti que supera el barem de mobilitat o que compleix el requisit a que es refereix l’article 3.3 del Decret 97/2002, de 5 de març ( persones amb una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0.1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus).
- Acreditar la representació legal (excepte en el cas de mare o la pare)
- Lliurar sol•licitud a l’Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
- En cas de pèrdua o robatori, còpia de la denuncia feta davant els cossos de seguretat.

Normativa:
- Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb disminució i altres mesures dirigides a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.
- Ordenança municipal número 35, Estacionament regulat de vehicles a la via pública.

 

Cal aportar:

Canals de tramitació:

  •  Presencial

Arxius Adjunts