Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sol·licitud d'inscripció al cens d'animals

Normativa

- Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Protecció dels animals.

- Decret 328/1998, de 24 de desembre pel qual es regula la identificació i el Registre general d’animals de companyia.

- Reglament regulador del Registre censal d’animals de companyia (BOP núm.129 de 30.5.2000).

- Ordenança municipal sobre tinença d’animals.

Què és?

Les persones propietàries de gats, gossos o fures, residint de manera habitual al municipi estan obligades a inscriure els seus animals al cens municipals d’animals de Sant Fruitós de Bages.

On es fa?
A l'oficina de la Policia Local:

Plaça de l'Ajuntament 
Telèfon: 93 878 64 64

Horari:
Dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h
Dijous tarda de 17:00 a 19:00 h

Com i quan es fa?
Presencialment durant tot l’any, presentant la documentació següent:

- Sol•licitud (* segons model normalitzat)
- DNI de la persona propietària de l’animal
- Cartilla sanitària
- Document acreditatiu del sistema d’identificació

Termini de tramitació.

La inscripció es realitza al mateix moment amb entrega de document justificació de la inscripció al cens municipal d’animals.

Observacions

La inscripció de l’animal en el registre s’ha de fer en el termini de 3 mesos comptats a partir de la data de naixement, o bé en el termini de 30 dies des de la data d’adquisició.

Prèviament a la inscripció de l’animal en el cens municipal d’animals, cal haver-ne dut a terme la identificació amb la implantació d’un microxip.

Cal comunicar al cens municipal d’animals la cessió, el canvi de residència de l’animal o qualsevol modificació de les dades que figurin en el cens, en el termini de 30 dies.

Cal comunicar també al cens municipal d’animals la baixa per defunció de l’animal, en el termini de 30 dies, amb un certificat del professional veterinari que ho justifiqui.

El tràmit d’inscripció és independent del de la llicència i conducció d’animals potencialment perillosos.

 

 

Canals de tramitació:

  •  Presencial

Arxius Adjunts