Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sol.licitud d'inscripció per formar part de la borsa d'habitatges d'ús turístic de Sant Fruitós de Bages

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha aprovat la creació d’una borsa interna d’habitatges d’ús turístic al municipi per tal d’oferir una modalitat d’allotjament que actualment no troben els visitants que visiten el nostre poble.

Sant Fruitós de Bages té un gran potencial de desenvolupament afavorit per la seva situació estratègica en les seves comunicacions dins la comarca del Bages i la seva dinàmica i diversa activitat cultural, turística, esportiva, empresarial i comercial. Les seves celebracions com poden ser la Festa de l’ Arròs, les seves Festes Majors, la Fira dels Caçadors, els Benet Games, l’activitat empresarial, etc. , atrauen un gran nombre de visitants. A més a més, no podem obviar, que Sant Fruitós té un important patrimoni arquitectònic i paisatgístic, començant pel Monestir de Sant Benet de Bages i continuant per l’església parroquial, la Sèquia, el Cobert de la Màquina de Batre, Sant Iscle, la Sagrera, etc.

El municipi té un atractiu important i pot fer créixer el seu volum de visitants i per això, és necessari buscar altres modalitats d’allotjament com poden ser els habitatges d’ús turístic (HUT’s), apostant per crear una borsa interna que reguli aquest tipus d’activitats i ofereixi un bon servei al visitant.

La sol.licitud d’habitatge d’ ús turístic la pot peticionar la persona propietària de l’habitatge o un/a representant degudament autoritzat/da i caldrà omplir i signar el full de “Declaració de responsable d’inici d’activitats d’habitatges d’ús turístic” que es troba a la Web municipal.

Caldrà que l’habitatge disposi de cèdula d’habitabilitat i certificat d’eficiència energètica i complir en tot moment les condicions tècniques i de qualitat exigibles als habitatges.

Si es vol formar part de la borsa d’habitatges turístics caldrà presentar la instància genèrica adjuntant el model de sol·licitud degudament omplert i signat. Aquest document autoritza  a     l’Ajuntament a incloure’l a la borsa amb l’acceptació, per part de les persones titulars, de les obligacions de permanència mínima de 6 mesos a la borsa, d’informar al turista sobre l’oferta gastronòmica, turística, comercial del  municipi de Sant Fruitós de Bages                    (l’Ajuntament facilitarà el material necessari) i d’ informar, als usuaris de l’habitatge, de l’horari de recollida de residus.

Formar part de la borsa d’habitatges d’ús turístic de l’ Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, implica poder gaudir d ‘ avantatges com la gratuïtat de la inscripció a la borsa, obtenir un paquet de benvinguda, publicitat de l’habitatge turístic al web de l’ Ajuntament, promoció de l’habitatge per part de l’ Ajuntament en fires i mostres en que hi tingui presència , publicitat i difusió a l’APP municipal i xarxes socials (twitter, facebook, etc.).

 

NormativaRegulació de la Borsa d’habitatges d’ ús turístic de Sant Fruitós de Bages -aprovat per JGL 12/09/2017.

 

Hi ha 2 opcions per tal de fer la sol.licitud :

-presencialment,  en cas de ser persona física : aportant la  Instància genèrica i el document de Sol.licitud d'inscripció per formar part de la borsa d'habitatges d'ús turístic de Sant Fruitós de Bages

-telemàticament, en cas de ser persona jurídica: clickant el botó "Tramitar ara"  s'obrirà  la Instància genèrica que cal omplir i adjuntar el document de Sol.licitud d'inscripció per formar part de la borsa d'habitatges d'ús turístic de Sant Fruitós de Bages

Canals de tramitació:

Arxius Adjunts