Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sol·licitud d'inscripció per formar part de la borsa d'habitatges d'ús turístic de Sant Fruitós de Bages

Sant Fruitós de Bages té un gran potencial de desenvolupament afavorit per la seva situació estratègica en les seves comunicacions dins la comarca del Bages i la seva dinàmica i diversa activitat cultural, turística, esportiva, empresarial i comercial. Les seves celebracions com poden ser la Festa de l’ Arròs, les seves Festes Majors, la Fira dels Caçadors, la Festa del Comerç, les competicions esportives, l’activitat empresarial, etc. , atrauen un gran nombre de visitants. A més a més, no podem obviar, que Sant Fruitós té un important patrimoni arquitectònic i paisatgístic, començant pel Monestir de Sant Benet de Bages i continuant per l’església parroquial, la Sèquia, el Cobert de la Màquina de Batre, Sant Iscle, la Sèquia, la Sagrera, les pintures rupestres, etc.

El municipi té un atractiu important i per tal de fer créixer el seu volum de visitants és necessari que disposi d’allotjaments suficients per poder-los acollir degudament.

Qui vulgui donar d’alta un habitatge turístic, caldrà que tramiti la “Declaració responsable d’habitatge d’ús turístic” i l’ajuntament la notificarà al Registre de Turisme de Catalunya (RTC), el qual inscriurà l’habitatge i comunicarà al titular el número de registre (NIRTC)

Per inscriure’s a la borsa d’habitatges turístics caldrà presentar la instància genèrica adjuntant el model de sol·licitud degudament omplert i signat. Aquest document autoritza  a     l’Ajuntament a incloure’l a la borsa amb l’acceptació, per part de les persones titulars, de les obligacions de permanència mínima de 6 mesos a la borsa, d’informar al turista sobre l’oferta gastronòmica, turística, comercial del  municipi de Sant Fruitós de Bages (l’Ajuntament facilitarà el material necessari) i d’ informar, als usuaris de l’habitatge, de l’horari de recollida de residus.

Formar part de la borsa d’habitatges d’ús turístic de l’ Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, implica poder gaudir d ‘ avantatges com la gratuïtat de la inscripció a la borsa, obtenir un paquet de benvinguda, publicitat de l’habitatge turístic al web de l’ Ajuntament, promoció de l’habitatge per part de l’ Ajuntament en fires i mostres en que hi tingui presència , publicitat i difusió als canals de comunicació municipals

Canals de tramitació:

Arxius Adjunts