Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages amplia les mesures fiscals per ajudar a la ciutadania a fer front a les conseqüències de la Covid-19

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha ampliat el paquet de mesures fiscals per tal d’ajudar als veïns i veïnes del municipi davant la situació actual.

La principal mesura que afecta a tota la ciutadania és la flexibilització del calendari fiscal 2020 pel cobrament de la majoria d’impostos i taxes municipals.

Pel què fa a l’Impost sobre els Bens Immobles (IBI), les persones que tinguin el rebut domiciliat s’amplia el termini del primer fraccionament fins al 2 de juliol de 2020. Pels ciutadans que no tinguin el rebut domiciliat s’amplia el termini per fer l’abonament des del 2 de juny fins al 2 de novembre de 2020.

Pel què fa al la taxa de gestió de residus comercials (escombraries comercials) els veïns amb el cobrament domiciliat se’ls girarà la segona fracció del rebut el 1 de desembre de 2020. Per aquells qui no ho tinguin domiciliat el nou període voluntari de pagament serà entre el 1 de juliol i el 1 d’octubre de 2020.

Tal i com ja es va informar, el pagament de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) queda ajornat el venciment fins el proper 2 de juny de 2020.

Pel que fa als impostos per la ocupació de la via pública de les terrasses de bars i restaurants, el consistori retornarà, a aquelles persones que ja hagin fet la liquidació de la taxa, la part proporcional des del passat 13 de març fins el 30 d’abril, que és quan finalitza la temporada baixa. A partir del 30 d’abril el govern municipal valorarà prendre noves mesures davant l’inici de la temporada alta.

En l’àmbit de venda no sedentària, l’Ajuntament no cobrarà la taxa del segon trimestre als paradistes del mercat municipal per tal d’ajudar-los i que puguin seguir donant servei d’aquelles parades de primera necessitat i de producte fresc el dia de mercat.

Pel què fa a les quotes de les activitats físiques per la gent gran i de l’escola d’adults, de les que en són beneficiàries un total de 177 persones, se’ls retornarà la part proporcional des del passat 13 de març i no es giraran els rebuts del tercer trimestre. 

A banda de tot aquest paquet de mesures ja aprovades, el govern municipal continua preparant un Pla de Reactivació Econòmica de Sant Fruitós de Bages. Aquest document inclourà més mesures fiscals i socials per a la ciutadania i els agents econòmics del municipi. Pel què fa als ajuts a les persones, un cop valorat l’impacte socioeconòmic de la crisi sobre els col·lectius de més risc del nostre municipi, es dotarà de més crèdit a la partida d’ajuts socials a les famílies, que actualment és de 30.000€. Pel què fa als agents econòmics del municipi aquest pla inclourà, entre d’altres mesures, una nova partida al pressupost municipal anomenada Pla de Reactivació Econòmica de Sant Fruitós de Bages i es destinarà la partida de promoció econòmica per a l’exercici del 2020 a un Pla específic per a l’activació del comerç i el sector empresarial de Sant Fruitós de Bages.