Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Canal de denúncies

El Sistema Intern d’Informació de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages té per finalitat protegir, davant les represàlies que puguin patir, aquelles persones que informin sobre qualsevol acció o omissió que:

 1. a) pugui ser constitutiva d’infracció del Dret de la Unió Europea
 2. b) pugui ser constitutiva d’infracció penal
 3. c) pugui ser constitutiva d’infracció administrativa greu o molt greu

Poden presentar denúncies aquestes persones:

 1. a) persones que tinguin o hagin tingut la condició de funcionari o personal laboral de l’Ajuntament o de qualsevol ens administratiu dependent
 2. b) persones que tinguin o hagin tingut la condició de regidors de l’Ajuntament
 3. c) persones que treballin o hagin treballat sota la direcció de contractistes o concessionaris d’una obra o servei municipal
 4. d) persones que tinguin o hagin tingut una relació laboral, estatutària o similar amb l’Ajuntament, com ara voluntaris, becaris, treballadors o estudiants en període de formació o pràctiques, etc
 5. e) persones que encara no hagin iniciat una relació professional amb l’Ajuntament però hagin obtingut la informació durant el procés de selecció o de negociació precontractual.

Aquelles denúncies rebudes que NO es trobin dins l’àmbit d’aplicació d’aquest Sistema i de l’article 2 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, queden fora de l’àmbit de protecció de la llei. Aquestes comunicacions es podran realitzar mitjançant el següent enllaç:

L’informant també disposa dels següents canals externs per presentar denúncies:

 

Les comunicacions rebudes, incloses en l’àmbit d’actuació d’aquest sistema i de la Llei 2/2023, seran tractades de la següent manera:

 • El responsable de la gestió recaptarà quanta informació necessiti i estigui disponible per aclarir els fet, incloent la possibilitat de demanat aclariments al denunciant i entrevistar-se amb els implicats en els fets denunciats
 • En el termini màxim de 3 mesos, després de les investigacions realitzades, s’informarà al denunciant de la decisió presa, la qual pot ser:
  • Trametre les actuacions a l’Oficina Antifrau
  • Trametre les actuacions a la Fiscalia
  • Arxivar el cas
 • Qualsevol que sigui la decisió, s’informarà al denunciant
 • Les comunicacions seran tractades amb absoluta confidencialitat, i només el responsable hi tindrà accés a les dades
 • L’informant gaudirà d’un sistema de protecció que consisteix en:
  • Protecció davant represàlies
  • Mesures de recolzament
  • Protecció a les persones afectades
  • Exempció i atenuació de sancions a l’informant (si escau)

Per una informació completa, pot consultar el document "Sistema Intern d’Informació" adjunt.

Per presentar una denúncia, clicar aquí

Arxius Adjunts