Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages paga al 94% dels seus proveïdors dins el termini legal de pagament

Els pagaments efectuats s’han realitzat en una mitjana de temps inferior als 10 dies.
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha pagat les factures del segon trimestre del 2019 amb una mitjana de 9,66 dies, abonant d’aquesta manera la totalitat dels pagaments  amb molta més antelació que els terminis que estableix la llei que són 30 dies.

 Segons la Ordre HAP/2105/2012 de 1 d’octubre, per la que desenvolupa les obligacions de subministrament d’informació previstes a la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, s’estableix que les administracions  publiques tenen 30 dies per aprovar les factures i 30 dies per efectuar els pagaments corresponents.

 Durant el segon trimestre de 2019 l’Ajuntament  de Sant Fruitós de Bages ha pagat 800 factures dins de termini, que significa el 93,83%  abonant un total de 1.672.699,36€ als proveïdors municipals. Aquest fet és resultat de la bona gestió de la Hisenda Municipal.