Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Informació de la seu electrònica

Titularitat i òrgans responsables de la gestió

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon al l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i serveis accessibles des d'aquesta seu és Alcaldia.

Disposició de creació de la seu electrònica i del registre

Disposició de creació de la Seu Electrònica

- Disposició de creació i funcionalitat del registre electrònic

Sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments

Per accedir als serveis electrònics que s'ofereixen a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages que requereixen d'identitat digital, és necessari disposar del corresponent certificat electrònic.

Actualment els acceptats són:

1 | El Document Nacional d'Identitat Electrònic. 
2 | Els identificadors digitals emesos per l'Agència Catalana de Certificació, inclosos els que emet per a empleats de les administracions públiques catalanes. 
3 | Qualsevol altre certificat emès per una entitat de certificació que estigui classificada per l'Agència Catalana de Certificació, on la validació del mateix es faci a través de la seva Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura (PSIS).

Per a obtenir més informació sobre els certificats referits accediu a les pàgines web de les entitats corresponents.

Certificats de dispositiu utilitzats i relació d'adreces electròniques d'accés als serveis

Seu Electrònica

URL: https://santfruitos.cat/seu_electronica 
Emès per a: Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I) 
Tipus certificat: Certificat de dispositiu segur (CDS-1)

L'Ajuntament també reconeix com a pròpies i integrants de la seu electrònica, tot i no estar dintre dels seus dominis, les següents adreces i els corresponents certificats:

Perfil de Contractant 
URL: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=Sant+Fruitos+de+Bages&reqCode=viewDetail&idCap=1087006& 
Emès per a: Generalitat de Catalunya 
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I) 
Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell mig (CDS-1)

Gestió Tributaria 
URL: http://orgt.diba.cat/cat/municipi.asp?cdclie=212&municipi=1 
Emès per a: Organisme de gestió tributària 
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I) 
Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell alt (CDS-1)

Butlletí Oficial de la Diputació de Barcelona (BOPB) 
URL: https://bop.diba.cat/ 
Emès per a: bop.diba.cat 
Emès per: Fabrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT) 
Tipus certificat: Clase 2 CA

Tramitació electrònica 
URL: https://tram.ajuntaments.info/tram/297/catala 
Emès per a: Consorci d’Administració Oberta de Catalunya 
Emès per: Agència Catalana de Certificació 
Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell mig (CDS-1)

Notificacions electròniques: 
URL: https://usuari.enotum.cat 
Emès per a : Consorci Administració Oberta de Catalunya 
Emès per: VeriSign 
Tipus certificat: Class 3 Public Primary CA

Eines de validació de certificats

1. L'Agència Catalana de Certificació ofereix l'eina següent per a la validació d'un certificat o d'una signatura:http://www.catcert.cat/web/cat/6_5_5_test_validacio.jsp

2. El Ministeri de Política Territorial i Administració Pública ofereix l'eina següent per a la validació de certificats i signatures: https://valide.redsara.es

Calendari de dies inhàbils

Calendari de festius: accedir al calendari oficial

Inclou les festes locals del municipi