Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissions informatives

Naturalesa jurídica

És un òrgan col·legiat que té per objecte l’estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple, així com el seguiment de la gestió de l’alcaldessa, la Junta de Govern o els regidors i regidores amb competències delegades.

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages disposa de les Comissions Informatives següents, que corresponen amb els àmbits organitzatius de la Corporació:

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI

CÀRREC

TITULAR

GRUP MUNICIPAL

PRESIDENT

Joan Carles Batanés Subirana

GfP

VOCAL

VOCAL

VOCAL

VOCAL

VOCAL

VOCAL

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

CÀRREC

TITULAR

GRUP MUNICIPAL

PRESIDENT

Joan Carles Batanés Subirana

GfP

VOCAL

VOCAL

VOCAL

VOCAL

VOCAL

VOCAL

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LA CIUTADANIA

CÀRREC

TITULAR

GRUP MUNICIPAL

PRESIDENT

Joan Carles Batanés Subirana GfP

VOCAL

VOCAL

VOCAL

VOCAL

VOCAL

VOCAL

 

A més, en tots els municipis existeix la Comissió Especial de Comptes, que en el cas de l’Ajuntament de Sant Fruitós, la seves funcions les exerceix la Comissió Informativa de Presidència i Serveis Centrals.