Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern

Naturalesa jurídica

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat integrat per l’alcaldessa i un número de regidors no superior al terç legal dels mateixos, nomenats lliurement per l’alcaldessa i donant compte al Ple.

És un òrgan necessari en municipis amb població superior a 5.000 habitants.

 

Funcions

Corresponen a la Junta de Govern Local les següents funcions:

  • L’assistència a l’alcaldessa en l’exercici de les seves atribucions
  • Les atribucions que l’alcaldessa o un altre òrgan municipal li delegui o li atribueixin les lleis

 

Composició actual

La Junta de Govern Local es composa de l’alcaldessa i els tinents/tes d’alcaldessa. Son:

  • Felip Echarri Gil (regidor de JxSF)
  • Cristina Murcia Caraballo (regidora de PSC-CP)
  • David Uró i Vilanova (regidor d’ERC-AM)
  • David Ruiz Roldán (regidor de PSC-CP)